OD CZEGO ZACZYNAMY KURS

Profil Kandydata na Kierowcę wymagany przed przyjściem do ośrodka szkolenia

Od 19.01.2013 r osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, pierwsze kroki musi skierować do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu badań lekarskich i zdjęcia założyć tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. (czas od ręki, lub oczekiwanie max 2 dni robocze) Z tym dokumentem zgłasza się do ośrodka szkolenia kierowców, który za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji „ściąga” dane kandydata do swojej ewidencji, co jest podstawa do rozpoczęcia szkolenia.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) (daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju)

Poniżej dokumenty jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji.

Wypełniony formularz (druk) Wniosek oraz:

dowód tożsamości,
jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, pobierz oświadczenie jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1 )
kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)

Miejsce złożenia dokumentów

Po złożeniu w/w. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta (gminy) dla miejsca stałego zameldowania, zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców

Kursanci z Powiatu Jarocińskiego pobierają PKK w Wydziale Komunikacji w Jarocinie na ul. Zacisznej 2a.